محل تبلیغات شما
نام هایی با ریشه های مختلف که معنی خورشید و نور دارند:
اسمهای با معنی نور
اسم دختر با معنی نور

اسم پارسی : هور ، مهر هر دو به معنی خورشید. (میترا)  ، آفتاب ، آذر ، شید ، تیدا و لیو؛ هورشید به معنی خورشید اسم ایرانی زیبا

اسم فارسی: روشنا به معنی روشن. روشنک اسم ایرانی اصیل.

اسم عربی : شمس و ضُحا. شمس = خورشید. نور به معنی نور و روشنایی.

اسم ترکی : گون، گونَش، یاشیق،  اَرگونَش و یارقین، آکشیت

اسم ترکمنی : گون

اسم یونانی: هلن و هلنا

اسم کردی : توشیار ، روژ و پرشنگ

اسم ارمنی : خورن

http://farsiname.mihanblog.com/

اسم آرامی : وندا. آرامی از زبان های باستانی جهان است.

اسم زند و پازند : شمیسا

اسم یونانی : هلیوس Helious

اسم عبری : هلیون

اسم هندی :سور (سوریا)

آیا اسم های ختم شونده به "آ" اسامی دخترانه هستند؟

اسم فرهود فرنود فرجود

اسم برای دوقلو پسر (اسم های خاص و جدید)

اسم ,معنی ,، ,خورشید ,نور ,های ,به معنی ,معنی خورشید ,اسم ایرانی ,که معنی ,معنی نور

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

اشعار عرفانی فقیر حقیر سلطان الفقر(دكترحاجمحمدقدمی loaprogperve مجله آنلاین فارسی nearjostpentra lingkomstorchgir دانلود آهنگ و موزیک kaiplicmasli زیبایی های طبیعت ایران iran chrysinheadgo